Bieg Mikołajka dla dzieci

REGULAMIN

BIEG MIKOŁAJKA DLA DZIECI

ROCZNIKI 2001 – 2014

 1. CELE IMPREZY
 • Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 

 

 1. ORGANIZATORZY I PARTNERZY IMPREZY

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Partnerzy:

Urząd Miasta Torunia

 1. TERMIN I MIEJSCE

Data: 2 grudnia 2017 r.

Miejsce: Rynek Staromiejski w Toruniu 

Start: Biegi dla dzieci rozegrane zostaną w następujących godzinach:

kat. 1 – 10 :30

kat. 2 – 10:50

kat. 3 – 11:10

kat. 4 –11: 30

kat. 5 –11:50 

Kategorie i dystanse:

kat. 1 dz i chł 3 – 4 lat (2014-2013) – 60 m

kat. 2 dz i chł 5 – 7 lat (2012-2010) – 100 m

kat. 3 dz i chł 8 – 10 lat (2009-2007) – 200 m

kat. 4 dz i chł 11 – 13 lat (2006-2004) – 300 m

kat. 5 dz i chł 14 – 16 lat (2003-20001) – 400 m

 • O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Dzieciom startującym
  w 1 kategorii, podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.
 • Dekoracje najlepszych dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych będą dokonywane bezpośrednio po zakończonym biegu.

4. BIURO ZAWODÓW

Dom Harcerza – Rynek Staromiejski 7

godziny otwarcia : 2 grudnia od 8.00 do 10.30

5. UCZESTNICTWO

 • W biegach dla dzieci towarzyszącym Półmaratonowi św. Mikołajów mogą startować wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnosprawny opiekun zgłosi poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
 • W biurze zawodów przy stanowisku „Biegi dla dzieci” będzie można odebrać numer startowy
  i agrafki.
 • Przy weryfikacji – odbiorze numeru startowego oraz w trakcie rozgrywania biegu konieczna jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Numer startowy będzie można odebrać po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • Uczestnicy Biegów dla dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym. W przeciwnym razie uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo dziecka/dzieci w wybranym biegu.

7. LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator wprowadza limit uczestników w każdej kategorii biegowej do 100 dzieci. 

8. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.biegmikolajow.pl od …..

Zgłoszenia zostaną zawieszone 25 listopada 2017r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc – 500 osób.

Wszystkie wpłaty dokonane po przekroczonym limicie miejsc będą zwracane.

9. KLASYFIKACJE

W ramach Biegów dla dzieci prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Dz 1 – dziewczęta (2014-2013)
 • Ch 1 – chłopcy (2014-2013)
 • Dz 2 – dziewczęta (2012-2010)
 • Ch 2 – chłopcy (2012 – 2010)
 • Dz 3 – dziewczęta (2009-2007)
 • Ch 3 – chłopcy (2009-2007)
 • Dz 4 – dziewczęta (2006-2005)
 • Ch 4 – chłopcy (2006-2005)
 • Dz 5 – dziewczęta (2003-2001)
 • Ch 5 – chłopcy (2003-2001)

10. OPŁATY

Udział w biegach dla dzieci wynosi 20 zł . Obowiązują wyłącznie zgłoszenia przez Internet.

11. PAKIET STARTOWY

W pakiecie startowym znajdować się będzie  czapeczka św. Mikołaja .

12. NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci towarzyszący Półmaratonowi św. Mikołajów otrzyma na mecie pamiątkowy medal, herbatę.

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięte na piersiach numery startowe otrzymane od organizatora. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).
 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Organizator jednak może odwołać biegi
  w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.
 • Pisemne protesty przyjmowane będą na mecie biegów w terminie do pół godziny od ukończenia przez zawodnika biegu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 10 grudnia.
 • Półmaraton św. Mikołajów jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnej przez uczestnika.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Organizatorzy

Stowarzyszenie Maraton Toruński