Informacje o biegu

Drodzy Biegacze!

Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym określonym w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dn. 24.11.2020 r. oraz regulaminie imprezy.
Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji w Toruniu jest poinformowany o organizacji imprezy, a  naszym partnerami są Urzad Miasta Torunia oraz Ministerstwo Sportu.

Przypominamy:
Impreza odbywa się bez udziału publiczności.

Po ukończeniu biegu, otrzymaniu medalu i posiłku regeneracyjnego ( do konsumpcji poza obiektem sportowym) każdy zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego.

Zawodnicy przychodzący po pakiet do biura zawodów muszą być zaopatrzeni w maseczkę oraz zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zapewnia organizator). Przy odbiorze pakietu i numeru startowego zachowujemy dystans co najmniej 1,5 metra.

W związku z zagrożeniem COVID-19 istnieje możliwość przepisania się z biegu tradycyjnego na wirtualny ( nawet bezpośrednio przed biegiem). Szczegóły zostaną podane w pierwszym tygodniu grudnia.

Komentarze

komentarzy

%d bloggers like this: