Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW 

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

XX Półmaraton Św. Mikołajów

10 km Świętych Mikołajów

5 km Świętych Mikołajów

5 km Nordic Walking

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Zawodników w tym roku  zapraszamy od odbioru pakietów w sposób tradycyjny do biura zawodów które będzie się mieściło w hala sportowa ,,Spożywczak” ul. Grunwaldzka 33a

Godziny otwarcia biura:

 • 3 grudnia: 16:00 – 20:00
 • 4 grudnia: 8.00-11.00 

Stowarzyszenie zastrzega sobie zmianę siedziby biura zawodów.

2. Uczestnictwo:

Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową . Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową .

 

Start wszystkich biegów planowane jest o godzinie 11.30 przy  CKK Jordanki  (Centrum Kulturalno-Kongresowe w Toruniu) ,  zaczynając od półmaratonu, biegu na 10 km i kończąc biegiem na 5 km i nordic walking .

 

Z powodu remontów ulic dokładne miejsce startu podamy niebawem. 

 

3. Klasyfikacja:

XX PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia)- tylko pierwsze miejsca

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat,
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia Św. Mikołajów nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

W klasyfikacji Mistrzostw Miasta Torunia udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe  tylko w Toruniu (dotyczy to jedynie tej klasyfikacji – bieg jest otwarty dla wszystkich).

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. 

Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia)- tylko pierwsze miejsca

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat,
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

 

W Mistrzostwach Miasta Torunia na 10 km nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane tylko na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

5 KM Świętych Mikołajów

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

5 km Świętych Mikołajów Nordic Walking

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Św. MIkołajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów.

Do Drużynowych Mistrzostw Polski w Półmaratonie św. Mikołajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane cztery najlepsze czasy zawodników z drużyny w tym co najmniej jednej kobiety.

Wynik końcowy stanowi suma najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do dnia 1 grudnia 2022 r. włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane.

4. Opłaty:

 • dystans 5 km lub Nordic św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) – dla pierwszych osób od 1 do  50 pakietów – 99 zł
 • dystans 5 km lub Nordic św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) –  od 51 do 200 pakietów – 120 zł
 • dystans 5 km lub Nordic św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) –  od 201  –  130 zł 
 • XX PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) – dla pierwszych osób od 1 do  50 pakietów – 120 zł
 • XX PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km  św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) –  od 51 do 400 pakietów – 140 zł
 • XX PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) –  od 401  –  160 zł
 • w biurze zawodów – 200 zł płatne tylko gotówką.

Organizator przekaże część wpisowego na cel charytatywny związany prezentami dla dzieci. 

Wszystkie osoby, które zapłacą do 15 listopada 2022 r. obowiązuje – Zestaw z koszulką i czapeczką św. Mikołaja  po tym terminie pozostałe osoby otrzymają pamiątkowe kominy na twarz św. Mikołaja i czapkę św. Mikołaja oraz inne prezenty.

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem .

Organizator nie zwraca wpłaty za zakupiony pakiet w przypadku rezygnacji z biegu. Możliwa jest jedynie cesja na innego zawodnika. 

5. Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w biurze zawodów (3-4 grudnia) pakiet startowy w którego skład wejdzie:

 • Czapeczka św. Mikołaja,
 • koszulka lub komin św. Mikołaja /jw./
 • zestaw – wafli, 
 • numer startowy
 • itp.
 • krem
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg, medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości i jej pisemne upoważnienie.

6.Nagrody

NAGRODY XX PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny nagrody od sponsora

II miejsce puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny nagrody od sponsora

II miejsce puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

 
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny 

 

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

 

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

GENERALNA KOBIET :

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW Nordic Walking

GENERALNA

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

7. Depozyt

Depozyt będzie się znajdował w biurze zawodów w Hali “Spożywczka” oraz w busach organizatora przed startem biegu. Rzeczy do depozytu proszę zapakować w worek, który otrzymają Państwo od wolontariuszy w depozycie. 

 

8.Protesty i uwagi:

Organizator będzie przyjmował zastrzeżenia co do biegu  w formie pisemnej zgłoszonej tylko i wyłącznie w dniach 4 grudnia 2022 r. za pośrednictwem maila. biuro@biegmikolajow.pl

9.Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz dokonywania stosownych zmian  związku z pandemią covid-19 – zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zawodów  w formie wirtualnej – zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia. 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Festiwalu Biegów Św. Mikołajów

Rafał Flis

 

%d bloggers like this: