Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW 

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

XXI Półmaraton Św. Mikołajów

10 km Świętych Mikołajów

5 km Świętych Mikołajów

5 km Nordic Walking

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Zawodników w tym roku  zapraszamy od odbioru pakietów w sposób tradycyjny do biura zawodów, które będzie się mieściło w hali sportowej ,,Spożywczak” ul. Grunwaldzka 33a

Godziny otwarcia biura:

2 grudnia: 15:00 – 21:00 

3 grudnia: 8.00-11.00 (pakiety startowe będą wydawane do 10.45)

Stowarzyszenie zastrzega sobie zmianę siedziby biura zawodów.

2. Uczestnictwo:

Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową . Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową .

Start biegów planowany jest 3 grudnia o  godzinie 11.30 na Starym Rynku,  zaczynając od półmaratonu, biegu na 10 km i kończąc biegiem na 5 km i nordic walking. Osoby biegnące z psami ustawiają się na końcu.

3. Klasyfikacja:

XXI PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja  kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia)- tylko pierwsze miejsca

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat,
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia Św. Mikołajów nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

W klasyfikacji Mistrzostw Miasta Torunia udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe  w Toruniu (dotyczy to jedynie tej klasyfikacji – bieg jest otwarty dla wszystkich).

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach,                 w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej półmaratonu nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia)- tylko pierwsze miejsca

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat,
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia na 10 km nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane  na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

5 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja  kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

5 km Świętych Mikołajów Nordic Walking

Nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Św. MIkołajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów.

Do Drużynowych Mistrzostw Polski w Półmaratonie św. Mikołajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane cztery najlepsze czasy zawodników z drużyny, w tym co najmniej jednej kobiety.

Wynik końcowy stanowi suma najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do dnia 1 grudnia 2023 r. włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane.

4. Opłaty:

dystans 5 km lub Nordic św. Mikołajów –  (pakiet z czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) – dla pierwszych osób od 1 do 100 pakietów – 130 zł

dystans 5 km lub Nordic św. Mikołajów –  (pakiet z czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) –  od 100 do 200 pakietów – 140 zł

dystans 5 km lub Nordic św. Mikołajów –  (pakiet z czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) –  od 201  –  150 zł 

XXI PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km św. Mikołajów –  (pakiet z czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) – dla pierwszych osób od 1 do  100 pakietów – 150 zł

XXI PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km  św. Mikołajów –  (pakiet z  czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) –  od 100 do 400 pakietów – 170 zł

XXI PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km św. Mikołajów –  (pakiet z czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) –  od 401 do 1000 pakietów –  190 zł

XXI PÓŁMARATON Św. Mikołajów lub 10 km św. Mikołajów –  (pakiet z czapką, koszulką techniczną z długim rękawem i skarpetami  św. Mikołaja) –  powyżej 1000 pakietów –  200 zł

w biurze zawodów – 240 zł płatne tylko gotówką.

Organizator przekaże część wpisowego na cel charytatywny związany prezentami dla  dzieci z domów dziecka. 

Wszystkie osoby, które zapłacą do 15 listopada 2023 r. otrzymają  – Zestaw z koszulką                              i czapeczką oraz skarpetami św. Mikołaja !!!! – po tym terminie pozostałe osoby otrzymają  czapkę, komin biegowy na twarz oraz skarpety św. Mikołaja.

Płatności tylko online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem.

Organizator nie zwraca wpłaty za zakupiony pakiet w przypadku rezygnacji z biegu. Możliwa jest jedynie cesja na innego zawodnika.  Organizator nie będzie wysyłać pakietów startowych ani koszulek po biegu.

5. Pakiet startowy:

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w biurze zawodów (2-3 grudnia) pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • czapeczka św. Mikołaja,
 • koszulka lub komin św. Mikołaja /jw./
 • skarpetki biegowe św. Mikołaja
 • zestaw batonów
 • piwo
 • numer startowy
 • prezenty od sponsorów

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości i jej pisemne upoważnienie.

6.Nagrody:

NAGRODY XXI PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny 

NAGRODY 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

NAGRODY 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

GENERALNA KOBIETY :

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW Nordic Walking

KOBIETY

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

MĘŻCZYŹNI

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

7. Depozyt

Depozyt będzie się znajdował w biurze zawodów w Hali “Spożywczka” oraz w busach organizatora w okolicach startu biegu. Rzeczy do depozytu proszę zapakować w worek, który otrzymają Państwo od wolontariuszy w depozycie. 

8.Protesty i uwagi:

Organizator będzie przyjmował zastrzeżenia co do biegu  w formie pisemnej zgłoszonej tylko i wyłącznie w dniach 3 grudnia 2023 r. za pośrednictwem maila –  biuro@biegmikolajow.pl

9.Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz dokonywania stosownych zmian.  

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Festiwalu Biegów Św. Mikołajów

Rafał Flis

 

%d bloggers like this: