Regulamin

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 

Toruń, 6 grudnia 2020 r.

 

XVIII Półmaraton Św. Mikołajów

10 km Świętych Mikołajów  

5 km Świętych Mikołajów

5 km Nordic Walking    

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

 

R E G U L A M I N:

1. Organizatorzy i  partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4   87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

 

Partnerzy: 

 • Urząd Miasta Torunia,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • MOSIR Toruń

2. Biuro :

5-6 grudnia Hala Tenisowa MOSIR
Szosa Chełmińska 75b  87-100 Toruń

Godziny otwarcia biura:

5 grudnia: 15:00 – 20:00
6 grudnia: 8:00 – 10:00

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński,
Tel.: (56) 4713829
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl,
oplaty@biegmikolajow.pl
www.biegmikolajow.pl

3. Termin i miejsce:

Termin: 6 grudnia 2020 r.

Start: Stadion Miejski  w Toruniu, 

Meta: Stadion Miejski w Toruniu

 

5 KM Świętych Mikołajów

Start 5km ( w tym Nordic Walking): godz. 9.00 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów na epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Meta 5 km: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 Toruń. 
Limit czasu wynosi 50 minut.
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 9:50.

5km Nordic Walking start godz. 9.00 – limit czasu 55 minut.

Dekoracja 5 km 10.05

 

10 KM Świętych Mikołajów

Start 10 km – pierwsza grupa biegaczy : 
godz. 10:00 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów na epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
Limit czasu wynosi 1 godz. 20 minut
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 11:20

Start 10km – druga grupa biegaczy : 

godz. 11:30 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów na epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Limit czasu wynosi 1 godz. 20 minut
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 12:40
Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
Wspólna dekoracja 12:40

 

Półmaraton  Świętych Mikołajów

Start Półmaratonu: godz. 13:00 –  Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego, ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów ma epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
Limit czasu wynosi 2 godz. 20 minut
Zamknięcie mety Półmaratonu nastąpi o godz. 15:20
Dekoracja Półmaratonu 15.20
Zakończenie imprezy godzina 16.00
Zapisy do biegu tradycyjnego znajdują się pod linkiem: https://biegmikolajow.pl/rejestracja/

 

Bieg Wirtualny – korespondencyjny
Dla osób chcącym pobiec w Festiwalu Biegów św. Mikołajów wirtualnie (korespondencyjnie) przygotowaliśmy taką możliwość w dowolnym miejscu przy użyciu rejestracji biegu GPS.
Zapisy do biegu wirtualnego (korespondencyjnego) znajdują się pod linkiem:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5838

Dystans półmaratonu, 10km lub 5km należy pokonać w czasie: od 5 grudnia 2020 od godziny 08.00 do  6.12.2020 do godziny 15.00. Bieg ma charakter korespondencyjny (wirtualny), każdy sam wyznacza sobie jak najwygodniejszą i najbardziej płaską trasę.

Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Aplikację można pobrać wcześniej i używać treningowo przed bogiem. W dniach i godzinach biegu w zakładce Twoje zawody dostępny będzie Bieg o wybranym przy zapisach dystansie z przyciskiem Rejestruj GPS. Poza tym czasem dostępna będzie zakładka Treningi.

Dopuszcza się także klasyfikację zawodników na podstawie plików GPX lub TCX. Taki plik (pobrany z środowiska Garmin, Strava, Endomondo, Polar czy inne umożliwiające pobranie pliku GPX lub TCX z zapisem biegu) należy samodzielnie wczytać w panelu wyników – wybierając przycisk „dodaj swój wynik”. Wczytywanie plików możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do portalu Datasport emailem i hasłem tymi samymi co przy zapisach.

Nie dopuszcza się przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników automatycznie anulowane, a czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu GPS

(Screeny z zegarków ani zdjęcia z telefonów nie będą akceptowane).
Nierzetelne pomiary będą usuwane z wyników automatycznie.

Organizator wyśle po biegu na adres zawodnika pakiet startowy: czapka komin św. Mikołaja i medalem.

Trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn otrzymają puchary wraz. pakietami.

 

Bieg Tradycyjny

Trasa biegu ze względu na utrudnienia związane z COVID – 19 będzie inna niż tradycyjnie i będzie sie odbywać na pętlach wyznaczonych na terenie miasta Torunia : 

dystans – 5 km – 1 pętla, ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Toruniu. Trasa będzie oznakowana co 1km i będzie posiadać atest.

dystans 10 km – 2 pętle, ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Toruniu. Trasa będzie oznakowana co 1km i bedzie posiadać atest.

dystansie Półmaratonu – 4 pętle ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Toruniu. Trasa będzie oznakowana co 1km i bedzie posiadać atest.

Szczegółowy opis zostanie opublikowany   w zakładce trasa biegu.

4. Uczestnictwo:

Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.

Na starcie wymagana jest czapka i komin św. Mikołaja dostarczona przez organizatora, który „może odstąpić od kwalifikacji osób naruszających tą zasadę”. Zwolnione z tego wymogu mogą być jedynie osoby we własnych strojach św. Mikołaja lub innych strojach związanych z charakterem biegu (śnieżynki, renifery itp.)

Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej oraz posiadanie ubioru określonego jak wyżej.

5.Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika  w czasie Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

6.Zgłoszenia do biegu:

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony biegmikolajow.pl (do 1 grudnia 2020 r., kiedy to z powodów organizacyjnych rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta)

W dniach 5-6 grudnia w biurze zawodów organizator nie przewiduje zapisów przed biegiem.  

Dla uproszczenia procedur i z powodu pandemii COVID-19 – odbiór pakietów odbywać się będzie przy użyciu kodów QR dlatego prosimy aby zawodnicy przynieśli za sobą telefony komórkowe. Kod QR zostanie wysłany na adres poczty mailowej, który trzeba będzie zeskanować w biurze zawodów. Osoby nie posiadające telefonu komórkowego proszone są o wydrukowanie w/w kodu QR na kartce papieru i przyniesienie go do biura zawodów.

Organizator wprowadza limit ilości uczestników biegu w wysokości 1000 osób (licząc biegaczy, którzy wnieśli opłatę startową) na wszystkie 4 realne dystanse każdy po 250 osób.

Biegi wirtualne będą bez limitu i ograniczeń ilości zawodników.

7.Weryfikacja:

5-6 grudnia 2020 r. w biurze zawodów należy okazać i kod QR – bilet potwierdzający dokonanie opłaty startowej.

8.Klasyfikacja:

XVIII PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW 

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat, 
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia Św. Mikołajów nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. 

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW  

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat, 
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. 

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

5 KM Świętych Mikołajów

Nagradzana  będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa. 

5 km Świętych Mikołajów Nordic Walking

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa. 

9.Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Św. Mikołajów i 10 km Św. Mikołajów 

Do Drużynowych Mistrzostw Polski  w Półmaratonie św. Mikołajów i 10 km Św. Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane  cztery najlepsze czasy  zawodników z drużyny w tym co najmniej jednej kobiety. 

Wynik końcowy stanowi suma  najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do dnia 25 listopada 2020 r.włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane.

10.Opłata startowa:

Opłaty za XVIII PÓŁMARATON Św. Mikołajów  i 10 km, 5 km (w tym Nordic Walking)  św. Mikołajów – 120 zł  (pakiet  czapką i kominem św. Mikołaja)

*** W przypadku rezygnacji, organizator nie zwraca wpisowego, istnieje jedynie możliwość cesji na innego zawodnika do dnia 25 listopada 2020 r. 

Limit 250 osób – 5 km i półmaraton. 

10 km – dwie tury po 250 osób. Godzina startu obowiązywać będzie zgodnie z terminem i szybkością wpłaty.

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową  i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

11.Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w biurze zawodów (5,6 grudnia) pakiet startowy w którego skład wejdzie:

 • Czapeczka św. Mikołaja i komin św. Mikołaja (opłata pakietu startowego do 20.11.2019)
 • Numer startowy z przyklejonym chipem + agrafki
 • Pierniki/wafle 
 • Vouchery 
 • Na mecie, napój, herbata, kanapka, 
 • produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, kod QR w telefonie bądź wydrukowany na kartce oraz mieć oświadczenie COVID-19

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości i jej pisemne upoważnienie,  kod QR tej osoby w telefonie lub wydrukowany na kartce oraz oświadczenie Covid-19, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nieodebrane w dniach 5 – 6 grudnia 2020 r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

12.Nagrody

NAGRODY XVIII PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa +  nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa

GENERALNA KOBIET

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

 • I miejsce –  puchar ceramiczny+  karta podarunkowa
 • II miejsce  puchar ceramiczny   + karta podarunkowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa

Kobiety

 • I miejsce –  puchar ceramiczny+  karta podarunkowa
 • II miejsce  puchar ceramiczny   + karta podarunkowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa+ nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa

GENERALNA KOBIET

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny 

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny +podarunkowa + nagroda rzeczowa

Kobiety

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny +podarunkowa + nagroda rzeczowa

 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW 

GENERALNA MĘŻCZYZN

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

GENERALNA KOBIET :

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowe 
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa 

Dodatkowe atrakcje:

 • Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 • Konkurs na najlepszy strój św. Mikołaja

Organizator zapewni zniżkę w Hotelu Mercury. Hasło na zniżkę : “Bieg Św. Mikołajów”
Pokój 2-osobowy 149 zł, śniadanie – 29 zł.
Doba hotelowa do godziny 17:00 w niedzielę. 

13.Punkty odświeżania i kontrolne:

Na trasie znajdować się będzie punkty odświeżania i odżywczy zaopatrzony przez organizatora.

14. Bezpieczeństwo:

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.

Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu bądź do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia lub prognozy wystąpienia siły wyższej ogłoszonej przez inne instytucje, a wpisowe zostanie przepisane na następną edycję biegu   w 2021 r. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

15.Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:30 w biurze Półmaratonu.

16. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

  Dyrektor Festiwalu Biegów Św. Mikołajów

        Rafał Flis

 

%d bloggers like this: