Regulamin

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW 

Toruń, 6 grudnia 2020 r.

 

XVIII Półmaraton Św. Mikołajów

10 km Świętych Mikołajów  

5 km Świętych Mikołajów

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

 

R E G U L A M I N:

1. Organizatorzy i  partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4   87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

 

Partnerzy: 

 • Urząd Miasta Torunia,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • MOSIR Toruń

2. Biuro :

5-6 grudnia Hala Tenisowa MOSIR
Szosa Chełmińska 75b  87-100 Toruń

Godziny otwarcia biura:

5 grudnia: 15:00 – 20:00
6 grudnia: 8:00 – 10:00

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński,
Tel.: (56) 4713829
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl,
oplaty@biegmikolajow.pl
www.biegmikolajow.pl

3. Termin i miejsce:

Termin: 6 grudnia 2020 r.

Start: Stadion Miejski  w Toruniu, 

Meta: Stadion Miejski w Toruniu

 

5 KM Świętych Mikołajów

Start 5km: godz. 9.00 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów na epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Meta 5 km: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 Toruń. 
Limit czasu wynosi 55 minut.
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 9:55.

 

10 KM Świętych Mikołajów

Start 10 km ; godz. 10:00 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów na epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Limit czasu wynosi 1 godz. 20 minut
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 11:20
Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.

 
Półmaraton Świętych Mikołajów – pierwsza fala

Start Półmaratonu: godz. 11:30 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego, ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów ma epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
Limit czasu wynosi 2 godz. 15 minut
Zamknięcie mety Półmaratonu nastąpi o godz. 13.45

Półmaraton Świętych Mikołajów – druga fala

Start Półmaratonu: godz. 13:55 – Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego, ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów ma epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
Limit czasu wynosi 2 godz. 15 minut
Zamknięcie mety Półmaratonu nastąpi o godz. 16.10

Zakończenie imprezy godzina 16.10

Zapisy do biegu tradycyjnego znajdują się pod linkiem: https://biegmikolajow.pl/rejestracja/

 

Bieg Wirtualny – korespondencyjny

Dla osób chcącym pobiec w Festiwalu Biegów św. Mikołajów wirtualnie (korespondencyjnie) przygotowaliśmy taką możliwość w dowolnym miejscu przy użyciu rejestracji biegu GPS.
Zapisy do biegu wirtualnego (korespondencyjnego) znajdują się pod linkiem:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5838

Dystans półmaratonu, 10km lub 5km należy pokonać w czasie: od 5 grudnia 2020 od godziny 08.00 do  6.12.2020 do godziny 15.00. Bieg ma charakter korespondencyjny (wirtualny), każdy sam wyznacza sobie jak najwygodniejszą i najbardziej płaską trasę.

Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Aplikację można pobrać wcześniej i używać treningowo przed bogiem. W dniach i godzinach biegu w zakładce Twoje zawody dostępny będzie Bieg o wybranym przy zapisach dystansie z przyciskiem Rejestruj GPS. Poza tym czasem dostępna będzie zakładka Treningi.

Dopuszcza się także klasyfikację zawodników na podstawie plików GPX lub TCX. Taki plik (pobrany z środowiska Garmin, Strava, Endomondo, Polar czy inne umożliwiające pobranie pliku GPX lub TCX z zapisem biegu) należy samodzielnie wczytać w panelu wyników – wybierając przycisk „dodaj swój wynik”. Wczytywanie plików możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do portalu Datasport emailem i hasłem tymi samymi co przy zapisach.

Nie dopuszcza się przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników automatycznie anulowane, a czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu GPS

(Screeny z zegarków ani zdjęcia z telefonów nie będą akceptowane).
Nierzetelne pomiary będą usuwane z wyników automatycznie.

Organizator wyśle po biegu na adres zawodnika pakiet startowy: czapka komin św. Mikołaja i medalem.

 

 

Bieg Tradycyjny

Trasa biegu ze względu na utrudnienia związane z COVID – 19 będzie inna niż tradycyjnie i będzie sie odbywać na pętlach wyznaczonych na terenie miasta Torunia : 

dystans – 5 km – 1 pętla, ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Toruniu. Trasa będzie oznakowana co 1km i będzie posiadać atest.

dystans 10 km – 2 pętle, ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Toruniu. Trasa będzie oznakowana co 1km i bedzie posiadać atest.

dystansie Półmaratonu – 4 pętle ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Toruniu. Trasa będzie oznakowana co 1km i bedzie posiadać atest.

Szczegółowy opis zostanie opublikowany   w zakładce trasa biegu.

4. Uczestnictwo:

Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.

Na starcie wymagana jest czapka i komin św. Mikołaja dostarczona przez organizatora, który „może odstąpić od kwalifikacji osób naruszających tą zasadę”. Zwolnione z tego wymogu mogą być jedynie osoby we własnych strojach św. Mikołaja lub innych strojach związanych z charakterem biegu (śnieżynki, renifery itp.)

Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej oraz posiadanie ubioru określonego jak wyżej.

5.Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika  w czasie Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

6.Zgłoszenia do biegu:

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony biegmikolajow.pl (do 1 grudnia 2020 r., kiedy to z powodów organizacyjnych rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta)

W dniach 5-6 grudnia w biurze zawodów organizator nie przewiduje zapisów przed biegiem.  

Dla uproszczenia procedur i z powodu pandemii COVID-19 – odbiór pakietów odbywać się będzie przy użyciu kodów QR dlatego prosimy aby zawodnicy przynieśli za sobą telefony komórkowe. Kod QR zostanie wysłany na adres poczty mailowej, który trzeba będzie zeskanować w biurze zawodów. Osoby nie posiadające telefonu komórkowego proszone są o wydrukowanie w/w kodu QR na kartce papieru i przyniesienie go do biura zawodów.

Zawodnicy przychodzący po pakiet do biura zawodów muszą być zaopatrzeni w maseczkę oraz zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zapewnia organizator).
 

Organizator wprowadza limit ilości uczestników biegu w wysokości 1000 osób (licząc biegaczy, którzy wnieśli opłatę startową) na wszystkie 4 realne dystanse każdy po 250 osób.

Biegi wirtualne będą bez limitu i ograniczeń ilości zawodników.

7.Weryfikacja:

5-6 grudnia 2020 r. w biurze zawodów należy okazać i kod QR – bilet potwierdzający dokonanie opłaty startowej.

8.Klasyfikacja:

XVIII PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW 

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat, 
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia Św. Mikołajów nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. 

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW  

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lata,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat, 
 • K i M 40: 40 – 44 lata,
 • K i M 45: 45 – 49 lat,
 • K i M 50: 50 – 54 lata,
 • K i M 55: 55 – 59 lat,
 • K i M 60: 60 – 64 lata,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. 

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

5 KM Świętych Mikołajów

Nagradzana  będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa. 

9.Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Św. Mikołajów, 10 km Św. Mikołajów i 5 km Św. Mikołajów

Do Drużynowych Mistrzostw Polski  w Półmaratonie Św. Mikołajów i 10 km Św. Mikołajów, 5km Św. Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane  cztery najlepsze czasy  zawodników z drużyny w tym co najmniej jednej kobiety. 

Wynik końcowy stanowi suma  najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do dnia 3 grudnia 2020 r.włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane.

Odbiór pucharów i nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie się pod koroną stadionu w pokoju prasowym.
 

10.Opłata startowa:

Opłaty za XVIII PÓŁMARATON Św. Mikołajów  i 10 km, 5 km św. Mikołajów – 120 zł  (pakiet  czapką i kominem św. Mikołaja)

*** W przypadku rezygnacji, organizator nie zwraca wpisowego, istnieje jedynie możliwość cesji na innego zawodnika do dnia 3 grudnia 2020 r. 

Limit 250 osób – 5 i 10 km

półmaraton – dwie tury po 250 osób. Godzina startu obowiązywać będzie zgodnie z terminem i szybkością wpłaty.

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową  i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

11.Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w biurze zawodów (5,6 grudnia) pakiet startowy w którego skład wejdzie:

 • Czapeczka św. Mikołaja i komin św. Mikołaja
 • Numer startowy z przyklejonym chipem + agrafki
 • Pierniki/wafle 
 • Vouchery 
 • Na mecie, napój, herbata, kanapka.
 • produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, kod QR w telefonie bądź wydrukowany na kartce oraz mieć oświadczenie COVID-19

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości i jej pisemne upoważnienie,  kod QR tej osoby w telefonie lub wydrukowany na kartce oraz oświadczenie Covid-19, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nieodebrane w dniach 5 – 6 grudnia 2020 r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

W przypadku rezygnacji, organizator nie zwraca wpisowego, istnieje jedynie możliwość cesji na innego zawodnika do dnia 3 grudnia 2020 r. 

12.Nagrody

NAGRODY XVIII PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa +  nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa

GENERALNA KOBIET

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagroda rzeczowa

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

 • I miejsce –  puchar ceramiczny+  karta podarunkowa
 • II miejsce  puchar ceramiczny   + karta podarunkowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa

Kobiety

 • I miejsce –  puchar ceramiczny+  karta podarunkowa
 • II miejsce  puchar ceramiczny   + karta podarunkowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa+ nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa

GENERALNA KOBIET

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny 

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa

Kobiety

 • I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny +karta podarunkowa + nagroda rzeczowa

 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW 

GENERALNA MĘŻCZYZN

 • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
 • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

GENERALNA KOBIET :

  • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowe 
  • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
  • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

   • I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
   • II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
   • III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

Organizator zapewni zniżkę w Hotelu Mercury. Hasło na zniżkę : “Bieg Św. Mikołajów”
Pokój 2-osobowy 149 zł, śniadanie – 29 zł.
Doba hotelowa do godziny 17:00 w niedzielę. 

13.Punkty odświeżania i kontrolne:

Na trasie znajdować się będzie punkty odświeżania i odżywczy zaopatrzony przez organizatora.

14. Bezpieczeństwo:

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.

Impreza odbywa się bez udziału publiczności.
Po ukończeniu biegu, otrzymaniu medalu i posiłku regeneracyjnego ( do konsumpcji poza obiektem sportowym) każdy zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego.
W związku z zagrożeniem COVID-19 istnieje możliwość przepisania się z biegu tradycyjnego na wirtualny ( nawet bezpośrednio przed biegiem). Szczegóły zostaną podane w pierwszym tygodniu grudnia.
 

Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu bądź do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia lub prognozy wystąpienia siły wyższej ogłoszonej przez inne instytucje, a wpisowe zostanie przepisane na następną edycję biegu   w 2021 r. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

15.Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:30 w biurze Półmaratonu.

16. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

  Dyrektor Festiwalu Biegów Św. Mikołajów

        Rafał Flis

 

%d bloggers like this: