Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW 

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

XIX Półmaraton Św. Mikołajów

10 km Świętych Mikołajów

5 km Świętych Mikołajów

5 km Nordic Walking

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

R E G U L A M I N:

Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu z 2020 r osoby, które podjęły decyzję o przepisaniu pakietu startowego na edycję 2021 r. będą wpisani automatycznie w zapisach i nie będą płacili żadnych opłat. Osoby przepisane do tegorocznej edycji obowiązuję pakiet z kominem bez koszulki. Koszulkę będzie można dokupić bezpośrednio przed biegiem /limit 100 szt. Koszulek/ w cenie 50 zł.

Zawodników w tym roku  zapraszamy od odbioru pakietów w sposób tradycyjny do biura zawodów które będzie się mieściło na 1 piętrze Hali Tenisowa MOSIR / nie mylić z Mentor /

Szosa Chełmińska 75 b,  87-100 Toruń . 

 

Godziny otwarcia biura:

4 grudnia: 14:00 – 20:00

5 grudnia: 8.00-11.00 

Stowarzyszenie zastrzega sobie zmianę siedziby biura zawodów.

 

Termin i miejsce:

Termin:  5.12.2021 r. godz. 11:30

Start: 

Półmaraton godz: 11:30

10 km godz: 11:37

5 km i NW godz: 11:45

Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń. 

 

Uczestnictwo:

Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową . Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową .

Zawodnicy przychodzący po pakiet do biura zawodów muszą być zaopatrzeni w maseczkę oraz zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zapewnia organizator).

 

Klasyfikacja:

XIX PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia)- tylko pierwsze miejsca

Kobiety i Mężczyźni:

K i M 15: 15 – 17 lat,

K i M 18: 18 – 24 lata,

K i M 25: 25 – 29 lat,

K i M 30: 30 – 34 lata,

K i M 35: 35 – 39 lat,

K i M 40: 40 – 44 lata,

K i M 45: 45 – 49 lat,

K i M 50: 50 – 54 lata,

K i M 55: 55 – 59 lat,

K i M 60: 60 – 64 lata,

K i M 65: 65 – 69 lat,

K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia Św. Mikołajów nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe  tylko w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. 

Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

oraz w kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia)- tylko pierwsze miejsca

Kobiety i Mężczyźni:

K i M 15: 15 – 17 lat,

K i M 18: 18 – 24 lata,

K i M 25: 25 – 29 lat,

K i M 30: 30 – 34 lata,

K i M 35: 35 – 39 lat,

K i M 40: 40 – 44 lata,

K i M 45: 45 – 49 lat,

K i M 50: 50 – 54 lata,

K i M 55: 55 – 59 lat,

K i M 60: 60 – 64 lata,

K i M 65: 65 – 69 lat,

K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia na 10 km nagradzana będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane tylko na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

5 KM Świętych Mikołajów

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

5 km Świętych Mikołajów Nordic Walking

Nagradzana będzie klasyfikacja generalna. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Św. MIkołajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów.

Do Drużynowych Mistrzostw Polski w Półmaratonie św. Mikołajów 5 km, 10 km Św. Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane cztery najlepsze czasy zawodników z drużyny w tym co najmniej jednej kobiety.

Wynik końcowy stanowi suma najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do dnia 2 grudnia 2021 r. włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

Opłaty:

UWAGA: Pierwsze 170 osób to osoby przepisane z 2020 roku. Nie wliczają się do przedziałów cenowych. 

 XIX PÓŁMARATON Św. Mikołajów i 10 km, 5 km, Nordic św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) – dla pierwszych osób od 1 do  50 pakietów – 99 zł

 XIX PÓŁMARATON Św. Mikołajów i 10 km, 5 km, Nordic św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) –  od 51 do 400 pakietów – 120 zł

 XIX PÓŁMARATON Św. Mikołajów i 10 km, 5 km, Nordic św. Mikołajów –  (pakiet czapką i koszulką  św. Mikołaja) –  od 401  –  140 zł

w biurze zawodów – 150 zł płatne tylko gotówką.

Wszystkie osoby, które zapłacą do 15 listopada obowiązuje – Zestaw z koszulką i czapeczką św. Mikołaja  po tym terminie pozostałe osoby otrzymają pamiątkowe kominy na twarz św. Mikołaja i czapkę św. Mikołaja

 

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem .

Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w biurze zawodów (4-5 grudnia) pakiet startowy w którego skład wejdzie:

Czapeczka św. Mikołaja , koszulka lub komin św. Mikołaja /jw./

zestaw – wafli,  pierników, piwa lech free , numer startowy  i  itp.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości i jej pisemne upoważnienie.

Nagrody

NAGRODY XIX PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny nagrody od sponsora

II miejsce puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny nagrody od sponsora

II miejsce puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny 

10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

II miejsce – puchar ceramiczny + nagrody od sponsora

III miejsce – puchar ceramiczny +nagrody od sponsora

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

 

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

GENERALNA KOBIET :

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW Nordic Walking

GENERALNA

I miejsce – puchar ceramiczny

II miejsce – puchar ceramiczny

III miejsce – puchar ceramiczny

 

Posiłek regeneracyjny i dekoracja 

Hala Sportowa ZSPS i VIII LO ul. Grunwaldzka 33 A (Hala Spożywczak) od godz: 12:45.

 

Protesty i uwagi:

Organizator będzie przyjmował zastrzeżenia co do biegu  w formie pisemnej zgłoszonej tylko i wyłącznie w dniach 5 grudnia 2021 r. za pośrednictwem maila. biuro@biegmikolajow.pl

 

Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz dokonywania stosownych zmian  związku z pandemią covid-19 – zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zawodów  w formie wirtualnej – zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia. 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Festiwalu Biegów Św. Mikołajów

Rafał Flis

 

%d bloggers like this: