Bieg Mikołajka dla dzieci

REGULAMIN

BIEG MIKOŁAJKA DLA DZIECI

ROCZNIKI 2006 – 2016

 

 

 1.   ORGANIZATORZY I PARTNERZY IMPREZY

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Partnerzy:

Urząd Miasta Torunia

2.TERMIN I MIEJSCE

Data:   30.11. 2019 r.

Miejsce: Rynek Staromiejski w Toruniu – ul. Szeroka.

Start: Biegi dla dzieci rozegrane zostaną w następujących godzinach:

kat. 1 – 10 :35

kat. 2 – 10:50

kat. 3 – 11:15

kat. 4 –11: 35

 

Kategorie i dystanse:

kat. 1 dz i chł 3 – 4 lat (2015-2016) – 60 m

kat. 2 dz i chł 5 – 7 lat (2012-2014) – 100 m

kat. 3 dz i chł 8 – 10 lat (2011-2009) – 200 m

kat. 4 dz i chł 11 – 13 lat (2006-2008) – 300 m

 • O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Dzieciom startującym
  w 1 kategorii, podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.
 • Dekoracje najlepszych dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych będą dokonywane bezpośrednio po zakończonym biegu.

3. BIURO ZAWODÓW

Dom Harcerza – Rynek Staromiejski 7

godziny otwarcia  od 8.00 do 10.15

4. UCZESTNICTWO

 • W biegach dla dzieci towarzyszącym Półmaratonowi św. Mikołajów mogą startować wyłącznie te osoby, których rodzic lub pełnosprawny opiekun zgłosi poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
 • W biurze zawodów przy stanowisku „Biegi dla dzieci” będzie można odebrać numer startowy
  i agrafki.
 • Przy weryfikacji – odbiorze numeru startowego oraz w trakcie rozgrywania biegu konieczna jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Numer startowy będzie można odebrać po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • Uczestnicy Biegów dla dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym. W przeciwnym razie uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo dziecka/dzieci w wybranym biegu.

6. LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator wprowadza limit uczestników w każdej kategorii biegowej 

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.biegmikolajow.pl 

Zgłoszenia i wpłaty zostaną zawieszone 20 listopada 2019r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc .

Wszystkie wpłaty dokonane po przekroczonym limicie miejsc będą zwracane.

 

8. KLASYFIKACJE

W ramach Biegów dla dzieci prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Dz 1 – dziewczęta (2015-2016)
 • Ch 1 – chłopcy (2015-2016)
 • Dz 2 – dziewczęta (2012-2014)
 • Ch 2 – chłopcy (2012 – 2014)
 • Dz 3 – dziewczęta (2011-2009)
 • Ch 3 – chłopcy (2011-2009)
 • Dz 4 – dziewczęta (2006-2008)
 • Ch 4 – chłopcy (2006-2008)

9. OPŁATY

Udział w biegach dla dzieci wynosi 30 zł . Obowiązują wyłącznie zgłoszenia przez Internet.

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

10. PAKIET STARTOWY

W pakiecie startowym znajdować się będzie  czapeczka św. Mikołaja i nr. startowy.

11. NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci towarzyszący Półmaratonowi św. Mikołajów otrzyma na mecie pamiątkowy medal, świąteczną skarpetę ze słodyczami od sponsorów i  herbatę.

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięte na piersiach numery startowe otrzymane od organizatora. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).
 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Organizator jednak może odwołać biegi
  w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.
 • Pisemne protesty przyjmowane będą na mecie biegów w terminie do pół godziny od ukończenia przez zawodnika biegu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 1 grudnia.
 • Półmaraton św. Mikołajów jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnej przez uczestnika.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Organizatorzy

Stowarzyszenie Maraton Toruński

%d bloggers like this: