XIII PÓŁMARATON ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Toruń, dnia 6 grudnia 2015r.

MISTRZOSTWA SZKÓŁ WYŻSZYCH W PÓŁMARATONIE REKREACYJNYM,
MISTRZOSTWA ABSOLWENTÓW UMK W PÓŁMARATONIE REKREACYJNYM,
MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE REKREACYJNYM

R E G U L A M I N:

1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Partnerzy:
Urząd Miasta Torunia,
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu

2. Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Prezydent Miasta Torunia,
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

3. Biuro Półmaratonu:
5 i 6 grudnia biuro zawodów znajdować się będzie w hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35, obok Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego.

Godziny otwarcia biura:
5 grudnia: 15:00 – 20.30
6 grudnia: 7:00 – 10:00

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński,
Fax: (56) 6230162
Tel.: (56) 4713829
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl
www: www.biegmikolajow.pl

4. Termin i miejsce:
Termin: 6 grudnia 2015 r.
Start: Rynek Staromiejski w Toruniu, godz. 11:00
Meta: ul. Bema
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 14:00.

5. Trasa biegu:
Trasa biegu liczy 21,1km i jest oznakowana co 1km. Cała trasa zostanie zatwierdzona przez atestatora z PZLA.

Szczegółowy jej opis zostanie opublikowany
w późniejszym terminie.

6. Uczestnictwo:
• Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
• W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
• Na starcie i podczas biegu wymagana jest czapka i czerwona koszulka dostarczone przez organizatora, który „może odstąpić od kwalifikacji osób naruszających tą zasadę”. Zwolnione z tego wymogu mogą być jedynie osoby we własnych strojach św. Mikołaja lub innych strojach związanych
z charakterem biegu (śnieżynki, renifery itp.)
• Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej oraz posiadanie ubioru określonego jak wyżej.

7. Odpowiedzialność:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika
w czasie XIII Półmaratonu św. Mikołajów. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

8. Zgłoszenia do biegu:
• Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.biegmikolajow.pl (do 2 grudnia, kiedy to z powodów organizacyjnych rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta)
• W dniach 5 i 6 grudnia w biurze zawodów (patrz wyżej). W dniu zawodów od godziny 7:00 do godziny 8:00, później następuje koniec zapisów! Pakiety startowe z numerem będzie można odbierać do godziny 9:30. Ponieważ ilość dostępnych numerów startowych tuż przed zawodami będzie ograniczone (około 100), prosimy nie odkładać rejestracji i opłacenia startu na ostatnią chwilę.

Absolwenci są zobowiązani do rejestracji najpóźniej do 1 grudnia, później ich status absolwenta może nie być uwzględniony (potrzebny jest czas na weryfikację wszystkich zarejestrownych absolwentów).

W przypadku zgłoszenia innego niż poprzez formularz na stronie internetowej należy podać: imię
i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres pocztowy, adres e-mail, nazwę klubu lub uczelni (w przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach Szkół Wyższych), nr Karty Absolwenta UMK (w przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach Absolwentów UMK), nr legitymacji studenckiej (w przypadku startowania jako student), opcjonalnie — telefon.

Organizator wprowadza limit ilości uczestników biegu w wysokości 5000 osób (licząc biegaczy, którzy wnieśli opłatę startową).

9. Weryfikacja:
5 i 6 grudnia w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.biegmikolajow.pl) oraz w przypadku startu w Mistrzostwach Szkół Wyższych — ważną legitymację (studencką, doktorancką, pracowniczą lub zaświadczenie z uczelni w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych), a w przypadku startu w Mistrzostwach Absolwentów UMK — Kartę Absolwenta UMK.

10. Klasyfikacja:
Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

K i M 15: 15 – 17 lat,
K i M 18: 18 – 29 lat,
K i M 30: 30 – 39 lat,
K i M 40: 40 – 44 lata,
K i M 45: 45 – 49 lat,
K i M 50: 50 – 54 lata,
K i M 55: 55 – 59 lat,
K i M 60: 60 – 64 lata,
K i M 65: 65 – 69 lat,
K i M 70: 70 i więcej lat

W Mistrzostwach Szkół Wyższych prowadzona będzie klasyfikacja generana kobiet i mężczyzn.
W Mistrzostwach Absolwentów UMK prowadzona będzie klasyfikacja generalna.
W Mistrzostwach Miasta Torunia mogą wziąć udział tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.
Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

11.Opłata startowa:
Opłaty za Półmaraton św. Mikołajów:

Studenci, uczniowie szkół średnich i seniorzy*:
• Od 22 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku 50 zł
• Od 1 września do 15 listopada 2015 roku 60 zł
• Od 16 listopada do 2 grudnia 2015 roku 80 zł
• 5 i 6 grudnia 2015 roku 100 zł

Pozostali uczestnicy:
• Od 22 czerwca do 31 lipca 2015 roku 60 zł
• Od 1 sierpnia do 30 września 2015 roku 80 zł
• Od 1 października do 31 października 2015 roku 100 zł
• Od 1 listopada do 30 listopada 2015 roku 120 zł
• Od 1 grudnia 2015 roku 160 zł

*Za seniora uważa się osobę powyżej 65 roku życia.

Posiadacze karty absolwenta UMK są uprawnieni do 10% zniżki.

Osoby, które uczestniczyły we wszystkich edycjach Półmaratonu św. Mikołajów są zwolnione z opłaty startowej.

O dacie wniesienia opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu, prosimy więc o unikanie wysyłania pieniędzy na przełomie miesięcy.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński
ul. Mickiewicza 142/4
87-100 Toruń
nr konta: 56 9511 0000 0000 0243 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podawanie przynajmniej: Imienia, Nazwiska, Nazwy Biegu (może być jej skrót) i Adresu (na wypadek wielu osób o tych samych imionach i nazwiskach)

Organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje jedynie możliwość cesji na osobę trzecią (do dnia
15 listopada).

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy w którego skład wejdzie:
• Czapeczka św. Mikołaja
• Pamiątkowa koszulka techniczna z długim rękawem
• Numer startowy z przyklejonym chipem
• Agrafki
• Batony
• Kalendarz
▪ Na mecie kamizelka termoaktywna, grochówka, napój, kawa, herbata, drożdżówka, (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).

Każdy uczestnik po ukończeniu biegu udekorowany zostanie oryginalnym ceramicznym medalem.
Organizator nie gwarantuje pełnej rozmiarówki koszulek.

12. Nagrody
Nagrody pieniężne lub rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów. Nagrody zostaną opublikowane do dnia 20 listopada 2015 roku.
Wśród uczestników, którzy ukończą XIII Półmaraton św. Mikołajów rozlosowane zostaną 2 wycieczki na Vodafone Malta Marathon, w terminie 26 lutego – 2 marca 2016 r. na Malcie.

13. Dodatkowe atrakcje:
• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
• Konkurs na najlepszy strój św. Mikołaja
• Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg

14. Nocleg:
Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 13 położonej w przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu. Prosimy o zgłaszanie chęci przenocowania na adres mailowy biuro@maratontorunski.pl. Uczestnicy muszą zapewnić we własnym zakresie śpiwory oraz karimaty. Na obecną chwilę przewidziana ilość miejsc wynosi około 250.
Organizator zapewni zniżki w wysokości 10% ceny w toruńskich hotelach, których lista zostanie wkrótce opublikowana.

15. Transport:
Organizator zapewnia w dniu 6 grudnia bezpłatny transport z pod Areny Toruń, ( ul.gen.J.Bema 73/89 ) na linię startu Półmaratonu na Rynku Staromiejskim.

16. Punkty odświeżania i kontrolne:
Na trasie znajdować się będą 2 punkty odświeżania. Pierwszy, na 10 kilometrze, z wodą, oraz drugi,
na 15 kilometrze, z wodą, herbatą, bananami, batonami i cukrem.
Punkty kontrolne znajdować się będą na 5, 10, 15 i 20 kilometrze.

17. Bezpieczeństwo:
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.
Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

18. Protesty i uwagi:
Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:00 w biurze Półmaratonu.

19. Zakończenie:
Zakończenie XIII Półmaratonu św. Mikołajów połączonego z dekoracją zwycięzców i losowaniem nagród przewidziane jest na godzinę 13:30.

20. Ostateczna interpretacja:
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

%d bloggers like this: