Regulamin

REGULAMIN

BIEG MIKOŁAJKA DLA DZIECI

 

 1. ORGANIZATORZY I PARTNERZY IMPREZY

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Partnerzy:

Urząd Miasta Torunia

Restauracja Chleb I Wino

 

2.TERMIN I MIEJSCE

Data:   3.12.2022 r.

Miejsce: Rynek Staromiejski w Toruniu – ul. Szeroka.

Start: Biegi dla dzieci rozegrane zostaną od godziny 12:00 

 Kategorie i dystanse:

 • kat. 1 dz i chł 3 – 4 lat (2019-2018) – 60 m
 • kat. 2 dz i chł 5 – 7 lat (2017-2015) – 100 m
 • kat. 3 dz i chł 8 – 10 lat (2014-2012) – 200 m
 • kat. 4 dz i chł 11 – 13 lat (2011-2009) – 300 m

 

O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Dzieciom startującym
w 1 kategorii, podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.

Dekoracje najlepszych dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych będą dokonywane bezpośrednio po zakończonym biegu.

3. BIURO ZAWODÓW

Restauracja Chleb I Wino Rynek Staromiejski 22 poziom-1

godziny otwarcia  od 9.30 do 11.30

4.UCZESTNICTWO

 • W biegach dla dzieci towarzyszącym Półmaratonowi św. Mikołajów mogą startować wyłącznie te osoby, których rodzic lub prawny opiekun zgłosi poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
 • W biurze zawodów przy stanowisku „Biegi dla dzieci” będzie można odebrać numer startowy
  i agrafki.
 • Przy weryfikacji – odbiorze numeru startowego oraz w trakcie rozgrywania biegu konieczna jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Numer startowy będzie można odebrać po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • Uczestnicy Biegów dla dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym. W przeciwnym razie uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo dziecka/dzieci w wybranym biegu.

6. LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator wprowadza limit uczestników w każdej kategorii biegowej

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.biegmikolajow.pl 

 

 8. KLASYFIKACJE

W ramach Biegów dla dzieci prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Dz 1 – dziewczęta (2019-2018)
 • Ch 1 – chłopcy (2019-2018)
 • Dz 2 – dziewczęta (2017-2015)
 • Ch 2 – chłopcy (2017 – 2015)
 • Dz 3 – dziewczęta (2014-2012)
 • Ch 3 – chłopcy (2014-2012)
 • Dz 4 – dziewczęta (2011-2009)
 • Ch 4 – chłopcy (2011-2009)

9. OPŁATY

Udział w biegach dla dzieci wynosi 50 zł . Obowiązują wyłącznie zgłoszenia przez Internet.

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

10. PAKIET STARTOWY

W pakiecie startowym znajdować się będzie  czapeczka św. Mikołaja i nr. startowy.

11. NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci towarzyszący Półmaratonowi św. Mikołajów otrzyma na mecie pamiątkowy medal, świąteczną skarpetę ze słodyczami od sponsorów i  herbatę.

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

 

12 .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięte na piersiach numery startowe otrzymane od organizatora. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).
 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Organizator jednak może odwołać biegi
  w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.
 • Pisemne protesty przyjmowane będą na mecie biegów w terminie do pół godziny od ukończenia przez zawodnika biegu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 5 grudnia 2022 r.
 • Półmaraton św. Mikołajów jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnej przez uczestnika.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Organizatorzy

Stowarzyszenie Maraton Toruński

 

%d bloggers like this: