Regulamin

                                                                                                  

BIEG MIKOŁAJKA DLA DZIECI

1. ORGANIZATORZY I PARTNERZY IMPREZY

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”

Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń

tel. 56 471 38 29

e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Partnerzy:

Urząd Miasta Torunia

Restauracja Chleb I Wino

2.TERMIN I MIEJSCE

Data:   2.12.2023 r.

Miejsce: Parking Galerii Copernicus – ul. Żółkiewskiego 15.

Start: Parking Galerii Copernicus od godziny 12:00

 Kategorie i dystanse:

 • kat. 1 dz i chł 3 – 4 lat (2020-2019) – 60 m
 • kat. 2 dz i chł 5 – 7 lat (2018-2016) – 100 m
 • kat. 3 dz i chł 8 – 10 lat (2015-2013) – 200 m
 • kat. 4 dz i chł 11 – 13 lat (2012-2010) – 300 m

O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Dzieciom startującym w 1 kategorii, podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie.

Dekoracje najlepszych dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych będą dokonywane bezpośrednio po zakończonym biegu.

3. BIURO ZAWODÓW

 Plac Rotundy w Galerii Copernicus 

godziny otwarcia:  2 grudnia 2023 r. od godziny 9.00 do 12.00

4.UCZESTNICTWO

W biegach dla dzieci towarzyszącym Półmaratonowi św. Mikołajów mogą startować wyłącznie te osoby, których rodzic lub prawny opiekun zgłosi poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

W biurze zawodów przy stanowisku „Biegi dla dzieci” będzie można odebrać numer startowy i agrafki.

Przy weryfikacji – odbiorze numeru startowego oraz w trakcie rozgrywania biegu konieczna jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna.

Numer startowy będzie można odebrać po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Uczestnicy Biegów dla dzieci zobowiązani są do udziału w biegu zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym. W przeciwnym razie uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo dziecka/dzieci w wybranym biegu.

6. LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator wprowadza limit uczestników w każdej kategorii biegowej

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.biegmikolajow.pl 

8.KLASYFIKACJE

W ramach Biegów dla dzieci prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Dz 1 – dziewczęta (2020-2019)
 • Ch 1 – chłopcy (2020-2019)
 • Dz 2 – dziewczęta (2018-2016)
 • Ch 2 – chłopcy (2018 – 2016)
 • Dz 3 – dziewczęta (2015-2013)
 • Ch 3 – chłopcy (2015-2013)
 • Dz 4 – dziewczęta (2012-2010)
 • Ch 4 – chłopcy (2012-2010)

9.OPŁATY

Udział w biegach dla dzieci wynosi 60 zł . Obowiązują wyłącznie zgłoszenia przez Internet.

Płatności tylko online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

10.PAKIET STARTOWY

W pakiecie startowym znajdować się będzie  czapeczka św. Mikołaja i nr. startowy.

11. NAGRODY

Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci towarzyszący Półmaratonowi św. Mikołajów otrzyma na mecie pamiątkowy medal, świąteczną skarpetę ze słodyczami od sponsorów i  herbatę.

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

12 .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięte na piersiach numery startowe otrzymane od organizatora. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Organizator jednak może odwołać biegi

w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.

Pisemne protesty przyjmowane będą na mecie biegów w terminie do pół godziny od ukończenia przez zawodnika biegu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 5 grudnia 2022 r.

Półmaraton św. Mikołajów jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnej przez uczestnika.

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Organizatorzy

Stowarzyszenie Maraton Toruński

 

%d bloggers like this: