XVII Półmaraton i 10 km św. Mikołajów Fabryki Kopernik

Toruń, 1 grudnia 2019 r.

FESTIWAL BIEGÓW ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

Fabryki Kopernik

 

XVI I Półmaraton Św. Mikołajów Fabryki Kopernik

10 km Świętych Mikołajów Fabryki Kopernik 

5 km Świętych Mikołajów  Fabryki Kopernik 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE REKREACYJNYM

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA W PÓŁMARATONIE REKREACYJNYM

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

R E G U L A M I N:

1. Organizatorzy, sponsorzy i  partnerzy:

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl

Sponsor: 

Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. 

Partnerzy: 

Urząd Miasta Torunia,
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu

2. Biuro Półmaratonu:

30listopada – 1grudnia Arena Toruń Hala Sportowo-Widowiskowa Generała Józefa Bema 73/89 , 87-100 Toruń

Godziny otwarcia biura:
30 listopad: 15:00 – 20:00
1 grudnia: 8:00 – 11:00

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński,
Fax: (56) 6230162
Tel.: (56) 4713829
e-mail: biuro@biegmikolajow.pl,
oplaty@biegmikolajow.pl
www: www.biegmikolajow.pl

3. Termin i miejsce:

Termin: 1 grudnia 2019 r.
Start: Rynek Staromiejski w Toruniu, godz. 12:00
Meta: Arena Toruń Hala Sportowo-Widowiskowa Generała Józefa Bema 73/89

Zamknięcie mety Półmaratonu nastąpi o godz. 15:00.
Zamknięcie mety 10 km nastąpi o godz 14:30.

 

5. Trasa biegu:

Trasa Półmaratonu liczy 21,1km i będzie oznakowana co 1km. 

Szczegółowy jej opis zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Trasa 10 km i 5 km będzie oznakowana co 1 km. 

6. Uczestnictwo:

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które wpłaciły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Na starcie i podczas biegu wymagana jest czapka dostarczona przez organizatora, który „może odstąpić od kwalifikacji osób naruszających tą zasadę”. Zwolnione z tego wymogu mogą być jedynie osoby we własnych strojach św. Mikołaja lub innych strojach związanych z charakterem biegu (śnieżynki, renifery itp.)
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej oraz posiadanie ubioru określonego jak wyżej.

7. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika  w czasie Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

8. Zgłoszenia do biegu:

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony biegmikolajow.pl (do 27 listopada, kiedy to z powodów organizacyjnych rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta)
 • W dniach 30 listopada i 1 grudnia w biurze zawodów (patrz wyżej). W dniu zawodów od godziny 8:00 do godziny 11:00, później następuje koniec zapisów! Pakiety startowe z numerem będzie można odbierać do godziny 11:00. Ponieważ ilość dostępnych numerów startowych tuż przed zawodami będzie ograniczone (około 100), prosimy nie odkładać rejestracji i opłacenia startu na ostatnią chwilę.

W przypadku zgłoszenia innego niż poprzez formularz na stronie internetowej należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres pocztowy, adres e-mail, nazwę klubu, opcjonalnie telefon.

Organizator wprowadza limit ilości uczestników biegu w wysokości 2700 osób (licząc biegaczy, którzy wnieśli opłatę startową).

9. Weryfikacja:

30 listopada – 1 grudnia  w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.biegmikolajow.pl).

10. Klasyfikacja:

XVI PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW Fabryki Kopernik

Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lat,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat, 
 • K i M 40: 40 – 44 lat,
 • K i M 45: 45 – 49 lata,
 • K i M 50: 50 – 54 lat,
 • K i M 55: 55 – 59 lata,
 • K i M 60: 60 – 64 lat,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.
Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10KM ŚW. MIKOŁAJÓW  Fabryki Kopernik

Prowadzona będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Kobiety i Mężczyźni:

 • K i M 15: 15 – 17 lat,
 • K i M 18: 18 – 24 lat,
 • K i M 25: 25 – 29 lat,
 • K i M 30: 30 – 34 lata,
 • K i M 35: 35 – 39 lat, 
 • K i M 40: 40 – 44 lat,
 • K i M 45: 45 – 49 lata,
 • K i M 50: 50 – 54 lat,
 • K i M 55: 55 – 59 lata,
 • K i M 60: 60 – 64 lat,
 • K i M 65: 65 – 69 lat,
 • K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn. Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

10. 5 km Świętych Mikołajów. Fabryki Kopernik

Od tego roku wprowadzamy dystans 5 km podczas festiwalu. Prowadzona będzie klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn. Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca, nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa. 

11.Drużynowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie św. Mikołajów i 10 km św. Mikołajów Fabryki Kopernik

Do drużynowych Mistrzostw Polski w Półmaratonie św. Mikołajów i 10 km św. Mikołajów mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Pod uwagę będą brane najlepsze czasy 4-6 zawodników z drużyny. 

Wynik końcowy stanowi suma  najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Zgłoszenia drużyn (poprzez formularz zgłoszeniowy przy zapisie na bieg) można nadsyłać do dnia 25 listopada włącznie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą przyjmowane.

12.Opłata startowa:

Opłaty za XVI PÓŁMARATON Św. Mikołajów  i 10 km  św. Mikołajów Fabryki Kopernik 

Data kwota 
od 1 do 30 września  80 zł
od 1 października do 29 listopada 100 zł
30 listopada i 1 grudnia 120 zł  pakiet bez koszulki

 

 • W przypadku przekroczenia limitu miejsc w dniu 1 grudnia 2019 r. zapisy na bieg nie będą przyjmowane.
  **Wszystkie pakiety posiadają czapkę i szalik Św. Mikołaja.

*** W przypadku zmiany dystansu, organizator nie zwraca różnicy kosztów.

O dacie wniesienia opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu, prosimy więc o unikanie wysyłania pieniędzy na przełomie miesięcy.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

 

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje jedynie możliwość cesji na osobę trzecią (do dnia 15 listopada).

13. Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy w którego skład wejdzie:

 • Czapeczka św. Mikołaja z polaru
 • Pamiątkowa koszulka na długi rękaw ( do 20.11.2019)
 • Numer startowy z przyklejonym chipem + agrafki
 • Pierniki/wafle 
 • Vouchery 
 • Na mecie ciepły posiłek, napój, herbata, drożdżówka, (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).

Koszulka techniczna – UNISEX – rozmiarówka :

   A \ B
S 48 cm\ 71 cm
M 51 cm \ 72 cm
L 54 cm \ 73 cm
XL 57 cm \ 74 cm
XXL 60 cm  75 cm 


 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nieodebrane w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2019 r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

14. Nagrody

NAGRODY XVI PÓŁMARATON ŚW. MIKOŁAJÓW Fabryki Kopernik 

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa +  nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagrody rzeczowe

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa  + nagrody rzeczowe

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce –  puchar ceramiczny+  nagrody rzeczowe
II miejsce  puchar ceramiczny   + nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny + nagrody rzeczowe

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny  + nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny   +  nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny  + nagrody rzeczowe

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE REKREACYJNYM

I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

 

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa+ nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe

GENERALNA KOBIET

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe

KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej wśród kobiet i mężczyzn – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa od sponsora.

MISTRZOSTWA MIASTA TORUNIA

Mężczyźni

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny +podarunkowa + nagrody rzeczowe

Kobiety

I miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa+ nagrody rzeczowe
II miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe
III miejsce – puchar ceramiczny + karta podarunkowa + nagrody rzeczowe

 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI NA 10 KM ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW

I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

NAGRODY NA 5 KM ŚW. MIKOŁAJÓW 

GENERALNA MĘŻCZYZN

I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

II miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa

 

GENERALNA KOBIET :

I miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowe 

II miejsce – pucha ceramiczny + nagroda rzeczowa

III miejsce – puchar ceramiczny + nagroda rzeczowa 

 1. Dodatkowe atrakcje:
 •  Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 •  Konkurs na najlepszy strój św. Mikołaja
 •  Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg

16. Nocleg:

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 13 położonej w przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu. Prosimy o zgłaszanie chęci przenocowania na adres mailowy biuro@maratontorunski.pl. Uczestnicy muszą zapewnić we własnym zakresie śpiwory oraz karimaty. Na obecną chwilę przewidziana ilość miejsc wynosi około 250.
Organizator zapewni zniżkę w Hotelu Mercury. Hasło na zniżkę : “Bieg Św. Mikołajów”

Pokój 2-osobowy 149 zł, śniadanie – 29 zł, parking 18 zł. Doba hotelowa do godziny 16:00 w niedzielę. 

17. Transport:

W dniu imprezy (01.12.2019) w godzinach od 8:00 do 16:00- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej dla uczestników biegu (za okazaniem numeru startowego).

18. Transport depozytu:

Organizator zapewnia w dniu 1 grudnia  2019 r. transport rzeczy zostawionych w depozycie przy linii startu na linię mety.

19. Punkty odświeżania i kontrolne:

Na trasie znajdować się będą punkty odświeżania i odżywcze :
 

20. Bezpieczeństwo:

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.

Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Kibice przebywać mogą na trybunach stadionu bez możliwości wejścia na koronę stadionu. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

21. Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:00 w biurze Półmaratonu.

22. Zakończenie:

Dekoracja zwycięzców  przewidziana jest na godz. 14:00. 

23. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

%d bloggers like this: